x

Резорт школства хоче апліковати право на приятя в матерьскій школі

00

Міністерство школства, наукы, дослідженя і шпорту (MŠVVaŠ) СР хоче апліковати право на приятя в матерьскій школі. У тім звязку єдночасно ся наповнює умысел зробити споминане  право доступнішым главні про дітей з марґіналізованых ромскых комуніт і зо соціалні зневыгодненого оточіня. Выходить то з новелы закона о выхові і навчаню (школскый закон) з ділні резорту школства, котрый вчера одобрила влада. (TASR, Pkf)