x

Резорт школства хоче зачати з масівным будованям матерьскых школ

00

Міністерство школства, наукы і шпорту хоче фінанції од Европской унії інвестовати до масівного будованя матерьскых школ. На тых днях реалізує резорт школства подрібну аналізу матерьскых школ, абы ся дознало, де на Словакії такы інштитуції хыбають, інформував о тім  шеф резорту школства Браніслав Ґролінґ. Аналіза бы мала быти зроблена до кінця авґуста, причім резорт школства ідентіфікує, де хыбують учітелі і якы капаціты буде в матерьскых школах іщі потрібне добудовати. Повінна передпрімарна освіта про вшыткы пятьрочны діти бы мала зачати платити од 1-го януаря 2021-го року. (TASR, Pkf)