x

Розсліджуючі выборы

00

Росшырити дотеперішню контрольну діялность выборів парламенту і признати їм і розсліджуючі права. То основный ціль пропозіції новелы Конштітуції, котру до парламенту дали опозічны депутати із SaS і OĽaNO-NOVA. Депутаты суть пересвідчены, ще є то єдина путь, як рішыти кавзы, кідь собі орґаны чінны в карнім процесі не роблять свою роботу так, як бы мали. Членове розсліджуючого выбору бы мали быти волены на основі парітного заступліня політічных партій так, жебы 5 членів было зволеных із коаліції і 5 з опозіції. Депутаты звертають увагу на то, же о вині і карі буде наконець і так все рішыти суд. На зміну Конштітуції є потрібных 90 голосів депутатів.
(Петро Медвідь)