x

Р. Калиняк є приправеный выставити презідентові новы фактуры за літаня домів

00

Міністер внутра Роберт Каліняк є приправеный презідентові СР Андрейові Кіскові выставити фактуры за його літаня домів до Попраду. Каліняк о тім інформував в середу по роковоні влады в реакції на то, же Канцеларія поперла його інформацію, же в минулости доставала фактуру за тоты літаня, але їх неплатила. Калиняк пояснив, же незаплачены фактуры неможе тепер указати, протоже были сторнованы а выядріня презідентской канцеларії о тім, же ниґда нияку фактуру недостала, є заваджаюче, протоже ішло на основі нього о приватны леты президента. Причім додав “покы презідент мать смак заплатити, я му їх выставлю наново, то є найменше.“
(TASR)

Фото: TASR