x

Самосправны краї підпорили проґрам Словеньско 2021-2027

00

Самосправны краї підпорили проґрам Словеньско 2021-2027, мають шак позначкы к процесному творіню і самому обсягу документу, через котрый ся будуть фінанцовати проєкты з фондів EÚ в новім проґрамовім періоді. Влада вчера одобрила операчный проґрам Словеньско, на основі котрого ся буде черпати скоро 13 міліярд евр в новім проґрамовім періоді. Председа влады СР Едуард Геґер по їднаню кабінету приближыв, же фінанції будуть призначены главні на інвестиції до реґіоналных драг, каналізації, до приступу к воді на питя, до верейного транспорту і мобіліты, але тыж на підпору іновацій і діґіталізації, енерґетічной безпечности, зеленых рішень, але і на підпору марґіналізованых ромскых комуніт і на Фонф справодливой трансформації.  (TASR, Pkf)