x

Самосправны краї хочуть од штату дофінанцовати вклад на рекреацію

00

Самосправны краї хочуть пожадати Міністерство школства, наукы, дослідженя і шпорту СР о дофінанцованя фіначных средств на вклад на рекреацію про робітників середніх школ, котры мають право на вклад на доволенку. Председа Тренчанского самосправного края Ярослав Башка твердить, же резорт школства недав тоты грошы про школы до норматівных вкладів про самосправны краї. Председа Нітрянского самосправного края Мілан Беліца знова твердить, же на Словакії ся одобрюють законы, котры нарушують концепт бютжетів самосправных країв.  Як далей говорить, „буде треба отворити тоту тему і бавити ся о проблемох, котры суть повязаны і з нашыма дорогами, недофінанцованя маєтковых справ. Самосправны краї перебрали компетенції або дакотры повинності, котры шак штатом небыли заплачены. Іде главні о дорогы другого і третього класу, і о проєкты, дотуляючі ся європскых фінанцій.“  (TASR, Pkf)