x

Словакія мать засобы пліну забезпечены уж на дальшу сезону выкурьованя

00

Засобы пліну суть приправены на дальшу сезону выкурьованя. В послідніх дньох обєм засоб в засобникох штатной акціовой сполочности Nafta перекрочів границю 2 міліярды кубічных метрів пліну. Інформував о тім дочасні повіреный міністер господарьства Карел Гірман з ґенералным діректором Словацького плінареньского промыслу Мірославом Куллом. Як дале обідвоє додали, же  Словакія мать засобы забезпечены уж на дальшу сезону выкурьованя. (TASR, Pkf)