x

Словакія мать новых професорів

00

На Словакії вчера прибыло 12 новых пріофесорів. Выменуючі декреты їм в Презідентскім палаці одовздав презідент СР Андрей Кіска. У своїм выступліню підкреслив, же тітул неє лем оцініням дотеперішньой роботы педаґоґів, але і обовязком. Презідент є за своїма словами пересвідченый, же у звышованю якості освіты, наукы і дослідженя на Словакії мають професоры значну і незамінну задачу.
(TASR)
Фото: TASR