x

Словакія офіціално вызнала далшу народностну меншыну

00

Вєтнамска комуніта стала 14-ов офіціално вызнанов народностнов меншынов на Словакії. Уділіня шатуту народностной меншыны схвалила влада Словацькой републікы почас свого вчерайшого засіданя в середу 7-го юна 2023-го року. Владный кабінет при своїм вырішованю о тім ділі выходив з рекомендації Рады влады Словацькой републікы про людьскы права, народностны меншыны і родову рівность, котра рекомендовала вызнаня на основі фахового становиска Інштітуту етнолоґії і соціалной антрополоґії Словацькой академії наук. В остатнім списованю жытелів із 2021-го року ся ку вєтнамскій народности на Словакії приголосило 2 793 людей, 489 собі єй дало як далшу народность. Жадость на Міністерство справедливости Словацькой републікы адресовали і представителі ґуральской комуніты, котры бы так само хотіли быти вызнаны за окрему народностну меншыну. Хоць офіціално не были публікованы даны о тім, кілько людей приголосило ся ку Ґуралям у списованю з 2021-го року, за нашыма інформаціями то было коло 5000 людей. (ЛЕМ.ФМ, Пкф)