x

Словакія хоче председати ОІСіДі

00

Словакія хоче быти в року 2019 країнов, котра на міністерьскім рівні буде председати Раді Орґанізації про господарьску сполупрацу і розвой, ОІСіДі. Кандидатуру мусить одобрити ші влада, котра то мать в проґрамі днешнього засіданя. В ряді третя вызнамна кандідатура Словакії за собов є на основі міністерства заграничных діл потверджіньом інтересу быти актівнов країнов на меджінародній сцені. ОІСіДі є важнов орґанізаційов, котра реґулярно выпрацювавать і публікує одборны штудії і економічны аналізы напомагаючі реалізувати реформы і політику господарьского розвоя.
(TASR)