x

Словакія і Венґрія нехоче быти країнов міґрантів

00

Як буде новый азіловый сістем обсягувати обовязок приїманя міґрантів, штатный тайомник Міністерства заграничных справ і европскых діл СР Іван Корчок сі незнать представити, жебы го Словакія підпорила. Повів то на вчерайшій пресовій конференції в Братіславі по стрічі с мадярськым міністром заграничных справ Петером Шіяртым. Мадярськый міністер додав, же країны В4 мають в данім вопросі єднотный назор. Підкреслив, же Венґрія собі нежелать быть країнов міґрантів і пристяговалців, з той причины на “кажду пропозицію, котрый бы обсяговав квоты, одповіме нї“.
(ТАSR)