x

Словацька влада выменовала уповномоченого про меншыны. Кабінет має в плані рушыти меншыновый фонд

00

Влада Словацькой републікы на своїм засіданю в середу 20-го децембра 2023-го року выменовала нового уповномоченого про народностны меншыны. Тота функція была необсаджена од 25-го октобра, коли быв одкликаный Ласло Буковскый. Новым уповномоченым влады Словацькой републікы про народностны меншыны став Акош Горонь. Його выменованя є схвалене ку днешньому дню – 21-му децембру. Словацька влада так само публіковала леґіслатівный план на 2024-ый рік, в рамках котрого хоче зрушыти меншыновый фонд.  „Пропозіція закона буде передложена на основі Проґрамового выголошіня влады Словацькой републікы 2023 – 2027. Фонд на підпору културы буде давати підпору културі в слідуючіх областях: державный язык і словацька література, жыва култура, културна дідовизна, і култура народностных меншын. Фонд выникне реорґанізаційов дотеперішніх верейноправных фондів, котра має реалізовати ся злучіньом Фонду на підпору уменя і Фонду на підпору културы народностных меншын,“ пише ся в матеріалі. Приятьом такого закона бы ся зрушыли два існуючі фонды, меджі нима меншыновый, а зробив бы ся єден новый. План леґіслатівных задач влады СР на рік 2024 є моментално в меджірезортнім припомінковім процесі. (ЛЕМ.ФМ, Пкф)