x

Смер-СД оцінив роботу поліції і прокуратуры

00

Дотеперішні резултаты выслухованя вбивства новинаря Яна Куцяка і його приятелькы Мартіны Кушніровой не припустили верзію, же за двократнім вбивством мала быти італійска мафія навязана на Уряд влады СР. Увів то у выголошіню Смеру-СД його председа Роберт Фіцо, котрого влада скінчіла по Коцяковім вбивству і підозрінях, же йому близькы люде суть навязаны на італійску мафію. Смер-СД оцінив роботу поліції і прокуратуры і буде чекати на дефінітівне скінченя выслухованя. Як далі Роберт Фіцо повів, „віриме, же професіоналіта орґанів діючіх втрестнім конаню будуть вести до справодливого потрестаня винників вєдно з обєднавателями.“
(TASR)