x

Соціална поіщовня в минулім року зазначіла цілковый прибыток у вышкі 8,2 міліярды евр

00

Соціална поіщовня в минулім року зазначіла звышіня прибытку. Цілковый прибыток досягнув 8,2 міліярды евр і меджірічно ся звышыв о 216,1 міліонів евр. Выдавкы поіщовні были о 123 міліонів евр вышшы против одобреному бютжету, цілково шак господаріня скінчило з біланчным розділом 666,3 міліона евр, што є о 143,8 міліонів евр вецей, як ся очікувало в одобренім бютжеті про минулый рік. Выходить то з пропозиції учтовной справы Соціалной поіщовні за рік 2018, котрый одобрив парламент.  (TASR, Pkf)