x

Ставровска хоче ослободити здравотно постигнутых од поплатків за одпад

00

Комісарька про особы зо здравотным постигнутём Зузана Ставровска пропонує цалком ослободити людей зо здравотным постигнутём од платїня поплатків за комуналный одпад і дрібны ставебны одпады. TASR о тім інформовала говоркыня Уряду комісаря про особы зо здравотным постигнутём Елена Корітшаньска. ,,Треба сістемове цїлоплошне рїшіня, котре бы зєдинило поступ самосправ леґіслатівно, жебы одпущіня поплатку не было лем можностёв, але повинностёв,“ увела Ставровска. Апелує зато на посланцїв парламенту, жебы змінили потрібну леґіслатіву.

(TASR, Шутіова)