x

СІС-ка слідовала обход зо збранями

00

Словеньска інформачна служба і минулого року слідовала обходованя з ручныма стрілныма збранями. Ішло о збрані катеґорії D, котры суть леґално переробляны і при котрых є різіко знеужытя, наприклад членами oрґанізованого злочіну, терорістічныма або екстремістічныма ґрупами. Пише о тім справа СІС, котра є опублікована на єй вебсайті. СІС-ка зазначіла і продовжуючій тренд звышеного інтересу о накуп пліновых, флобертовых і перкусных збрані. Зато ініціює потребу розробити комплексну новелу закона o стрілных збранях і стріливі. Такы збрані ся вывозять і за теріторію СР, причім не суть знамы їх конечны вжывателі, ани то, нашто ся вжывають.
(Анна Кузмякова)