x

Сіть матерьскых школ ся буде аналізовати

00

Цілу сіть матерьскых школ треба аналізовати. Повів то в розговорі про TASR міністер школства Браніслав Ґрелінґ. Повязане то має быти головно з повиннов передпрімарнов освітов про вшыткы пятьрічны діти, котра бы мала платити од януара 2021-го року. Міністер підкреслив, же кедь закон перешов влони до парламенту, не быв добрі приготовленый. За його словами вже втогды знав, же термін не буде мож стигнути, бо самосправы не будуть мати час, а ани фінанції, жебы добудовати потрібны капаціты в матерьскых школах. Ґрелінґ повів, же суть в контакті зо зряджователями матерьскых школ і буде ся видіти, ці буде треба термін пересунути або ся сповнить, но сіть матерьскых школ подля міністра буде треба аналізовати, кедьже окрім іншого грозить, же пятьрічны діти вытиснуть з них тоты молодшы.

(Медвідь, TASR)