x

Термін крайскых вольб ся ближыть

00

Выслідкы волеб будуть опублікованы на двох вебсайтох а то на www.volbysr.sk a www.statistics.sk. Опублікованы там будуть нелем частковы неофіціалны выслідкы, але і дефінітівны офіціалны. Частковы выслідкы будуть публікованы на сайті по 22.00 годині. То значіть по запертю волебных містности. Штатістіцкый уряд Словацькой републикы першы чісла опублікує по спрацовані і підверджені першых окрсковых записніць обводнов волебнов комісіов. Офіціалны выслідкы бы мали быти знамы в неділю 5.новембра по тім, што їх одобрить штатна волебна комісія. Волити будуть обывателі в 2927 селах і містах. Зрядженых є 96 волебны обводів і 5968 волебных окрсків. Голосовати може вецей як 4,4 міліонів оправненых воличів. Сполу ся мать в крайскых заступітельствах обсадити 416 посланецькых мандатів а 8 місць председів країв. Крайскы вольбы будуть стояти бівше як 10 міліонів евр. Председів і посланців осмых самосправных країв будуть обывателі Словакії волити по пятый раз. Першый раз буде вольба председів країв єдноколова, дотепер ся волило в двох колах. На теперь небудуть крайскы председове і посланці зволены на штирі рокы як до теперь, але на пять. Іде оєдноразове опатріня, завдякы котрому са наслідні в 2022 року будуть вольбы до высшых теріторіялных цілків конати в згоднім часі як самосправны.
(Петро Кімак-Фейко)