x

Третій польскый шофер надалей оставать в арешті

00

Крайскый суд в Жіліні змінив вердікт Окресного суду в Долнім Кубіні і послав до арешту і третього польского шофера Адама С., обвиненого з трестного поступку общого огрожіня про „піратьску“ їзду на Ораві і наслідну гаварію з наслідками смерти. Сенат жілінского Крайского суду о тім вырішыв вчера на общім засідані. „Крайскый суд в Жіліні на общім засудані выніс вердікт о жалобі прокуратора проти вердікту о тім, же обвиненый небыв даный до арешту і зрушыв вердікт Окресного суду Долный Кубін. То значіть выніс вердікт о послані обвиненого до арешту з той причины, же існує актуалні обава, же буде продовжувати в трестному діяні,“ повіла говоркыня Крайского суду в Жіліні Ленка Белава.
(ТАSR, Кімак)
Фото: TASR