x

Тыждень вольна як ярьны вакації є традічні розділеный за краями на три терміны

00

Тыжденны ярны вакації собі як першы в школскім року 2019-2020 ужывають учні основных і середніх школ на западній Словакії. Вольно од понеділька до пятниці 21-го фебруара абсолвують учні  з Братіславского, Нітрянского і Трнавского края. До школскых парт ся вернуть знова в понеділок 24-го фебруара. Од 24-го до 28-го фебруара собі ужыють  ярьны вакації учні в Банскобыстріцькім, Жілінскім і Тренчанскім краю. Школа ся їм зачне знова в понеділок 2-го марца. Як послідні чекають вакації учнів на выході Словакії в Кошыцькім і Пряшівскім краю, котры собі одпочінуть од школы  в терміні од 2-го до 6-го марца. Навчальный процес ся їм зачне в понеділок 9-го марца.  (TASR, Pkf)