x

Тібор Ґашпар о інформованю з боку Італії

00

Поліцайный презідент Тібор Ґашпар реаґовав на мінулотыжднёву інформацію, же Італійци упозорнили словацьку поліцію і міджінародны орґаны на підозрілу ґрупу з Калабрії, яка пособить на Словакії. Подля Ґашпара нас Італія не інформовала ани раз проактівно о особах, о котрых ся ту бісїдує як о італьскій мафії на выходї Словакії. „В минулім тыжднї ся ту писало, як нас прокуратура упозорнёвала. Быв то передовелбный тыждень у Італії а думам сі, же то мало свій контекст. Не іформовала нас Італія ани раз проактівно,“ выголосив Ґашпар на пресконференції у четверь. Твердить, же словацька поліція дїяла і мала актівный приступ. Пожадовала од Італії інформації а тоты, котры дістала обробляла і выгодночовала. На даный момент подля Ґашпара поліція вєдно з прокуратуров дослїджує веце як 70 списів коло тых особ. Уточнив, же Діеґо Р. має в словацькій поліції од року 2002 до днесь ведженых 45 припадів. Штири были закінчены так, же в двох ішли пропозіції на поданя обжалобы. В 20-ёх припадах быв вывжытый інштітут учінного жалю. Шло о данёвы трестны чіны. Три были одовзданы на порушеня а дві трестны чінности суть в сучастности у вышетрёваню.
(TASR)