x

Т. Друкер отворив Фестівал наукы і технікы AMAVET

00

Міністер школства, наукы, баданя і шпорту СР Томаш Друкер (Hlas-SD) отворив Фестівал наукы і технікы AMAVET 2023 (FVAT), котрый ся одбывать в рамках Тыждна наукы і технікы на Словакії. Ёго частёв є і цїлоштатне фінале змаганя молодых ведаторів, до котрого поступили тоты найлїпшы з цїлой Словакії. До цїлоштатного фінале 26. рочника проєктового змаганя молодых ведаторів, котре ся одбывать в Братїславі, поступило з крайскых кол 97 змагаючіх зо 73 проєктами. Змагати будуть о поступ на світовы змаганя і переглядкы научно-технічных проєктів. Цїлём фестівалу є підпоровати і мотівовати молодых людей ку обявованю наукы і технікы.

(TASR, Шутіова)