x

Уряд про догляд над здравотнов старостливостьов одмітать тверджіня  SAS, же нерішыть тзв. мерьтвы душі

00

Уряд про догляд над здравотнов старостливостьов одмітать тверджіня  SAS, же нерішыть тзв. мерьтвы душі в централнім реґістрі поіщенців і же завдякы тому суть штатній Вшеобецній здравотній поіщовні неправильно придільованы міліоны евр з перерозділіня поістного за тісячкы неіснуючіх поіщенців. (TASR, Pkf)