x

Уряд про догляд над здравотнов старостливостьов не є згодный з наградов шкоды у вышці 280 міліонів евр

00

Уряд про догляд над здравотнов старостливостьов не є згодный з наградов шкоды у вышці 280 міліонів евр. На жалобне домаганя з боку доткнутой сполочности реаґував карным ознамліньом. Шкода мала взникнути сполочности тым, же єй уряд од року 2005 повторюючо одмітав выдати поволіня на выконаваня верейного здравотницького поіщіня про здравотну поіщовню. (TASR, Pkf)