x

Учітелі бы мали у віку 65 років оддыйти на пензію

00

Міністерство школства, наукы, дослідженя і спорту СР планує апліковати віковый строп про учітелів. Тым бы мав быти вік 65 років. Такымто способом хоче резорт школства омолодіти учітельскый колектив. Дана зміна выпливать з нового закона о педаґоґічных і одборных робітниках, котрый ся того часу находить в меджірезортнім примітковім процесі. Зміна бы мала быти діюча од року 2019. Як про пресову аґентуру ТАСР увів одбор комунікацій і протоколу міністерства школства, „педаґоґічны і одборны робітниці будуть мати можность робити до кінця школского рока, в котрім досягнуть вік 65 років. У вішшім віку уж будуть мочі робити лем на основі робочого договору на час призначеный а то повторюючо подля потребы школы ці школской інштитуції“.
(TASR)