x

Фінанчна справа а цолна поліція одгалила припады данёвого подводу цолників.

00

Цолникы зо станіцї цолного уряду в Сенїці рїшали над рамкы свого оправніня санкції даколи за фіктівны транспортны порушеня. Інкасовали покуты 200 аж 300 евр. Тоты припады порушеня і данёвых подводів одкрыла фінанчна і цолна справа. Штатному розрахунку способили шкоды помалы за 2,4 міліона евр. Інформовав о тім на пресс-конференції о припадах під назвами „Hungary‟ a „Bomba‟, презідент фінанчной справы Франтїшек Імрезе і презідент Поліцайного збору СР Тібор Ґашпар. Ґашпар приближыв, же припад Hungary ся зачав розробляти в половинї року 2016. Маїтелї преправных компаній, котрых шоферы ходили главно по транзітнім усеку дялніцї Д2 міджі Чехіов і Гунґаріов, діставали барз часто будякы санкції. Подля преправных компаній были од не прислушных урядів, конкретно од цолників. Ґашпар высвітлив, же поліція зачала тот припад розробляти у фебруару 2016. Наслїдно 19. септембра 2017 было затриманых 6 підозрїлых особ. Прошли чотыри домовы контролї а было взнешене обвініня чотырём особам. До басы ся можуть дістати на сім аж 12 років.
(Зденка Цітрякова)