x

Фіцо не одобрить ратіфікацію Істанбульского договору

00

Премєр Роберт Фіцо не дасть соглашіня на то, жебы влада передложыла на ратіфікацію Договор Рады Европы о передходжованю насиля на женах, домашнёму насилю і о бої проти нёму – тзв. Інстанбульскый договор, докы будуть екзістовати леґітімны і явны роспоры міджі обсягом Істанбульского договору і уставнов дефініціёв манжелства як звязку муча і жены. В четверь то Фіцо выголосив з тым, же іде о взаємне позіцію вшыткых трёх партій владной коаліції. Выголосив, же приїмать обовязок, же вшытко ужыточне з Істанбульского договору, што не є в словацькім домашнїм праві, буде в ним закотвене. „Таксамо приїмам обовязок, затоже 98-99% установінь з того договору є ужыточных, же тоты установіня порівнаме із словацьков правнов управов, а там, де будеме чути, же наша словацька правна устава є слабша як міджінародна, гнедь приймеме потрібны законны управы, жебы охрана жен, покы іде о насіля, покы іде о утлак, покы іде о терорізованя, была на прінціпіалнї европскій уровни,“ увів премєр. Фіцо высвітлив, же про владну коаліцію суть не приятельны тоты части, котры говорять о стереотіпах і родовій рівности взмыслї одстранёваня тзв. традічных роли мужів і жен в родинї. „Не можеме штось прияти на міджінародній уровни, што є в роспорі з Уставов СР. За новелізацію уставы, котра становила дефініцію манжелства як звязок мужа а жены, голосовало подстатнї веце людей як є уставна векшына. Была бы велика хыба дома закотвити в Уставі таку дефініцію, за котров я стою а за котров од самого зачатку стояв SMER, то была наша ініціатіва, кібы сьме попри тім прияли штось, што то буде поперати,“ выголосив Фіцо з тым, же Словакію інтeресує з того документу то, як веце хранити жены перед насилём. Вшыткы хрістіяньскы церькви ся обернули на владу, жебы стягла підпіс Словакії під Істанбульскым договором. Церькви ся на тім выголошіню догодли іщі 13. фебруара. Істанбульскый договор подля представителїв церькви видить корїнь домашнёго насиля і в завжытых ролах мужів і жен, котры называть стереотіпныма, і жадать про рїшіня того проблему приклонити ся ід родовій рівности.
(TASR)