x

Чісло поданых даньовых признань бы мало быти выше 730.000

00

Фінанчна справа СР поступні оброблює одовзданы даньовы признаня к дані з приймів за рік 2017. Десяткы тісячь Даньовых признань прийшло на даньовый уряд в перебігу посліднього дня на поданя даньового признаня в нормалнім терміні – електронічні і в парірьовій формі. Успіх в тім року зазначіли і мобільны канцеларії, котры выужыло вецей як 1700 даньовників. Фінанчна справа СР ші чекать на поштовы засылкы, чісла з той причины ші несуть дефінітівны. К півночі 3. апріля евідовала скоро 80% з цілкового очікуваного чісла Даньовых признань. Представує то выше 730.000 Даньовых признань.
(TASR)