x

Школы і орґанізації можуть жадати ґрант на підпору едукачных актівіт

00

Школы і орґанізації можуть жадати о ґрант на підпору едукачных актівіт. Орґанізації ся можуть запоїти і з проєктами, котры підпорують здравый жывотный штіл ці погыбовы актівіты про дїти і молодеж. Ґрантовый проґрам спущать Надація SPP, котра на тот замір выдїлила 100.000 евр. Інтересуючі ся можуть приголосити до півночі 2. новембра. ,,Ґрантовый проґрам SPPravmeTo є становленый вшыткым, котры приносять іноватівны і інтересуючі формы едукації а зарівно дїтём і молодежі уможнюють не лем здобывати інформації важны про їх жывот, але і підпорити їх взаємны одношіня а положыти основы щірого інтересу о середовище, в котрім жыють,“ увела надація. Максімална вышка підпоры, котру можуть орґанізації здобыти на єден проєкт, є 1500 евр. Выбер актівіт, котры можуть быти сучастёв проєктів, вгодных на черпаня ґранту є подля надації великый.

(TASR, Шутіова)