x

Шпыталї о кількости выповідей не говорять, дакде їх іщі не доручіли

00

Здравый розум і одповідность бы мали мати наверьх над обчекованями, же ся за короткый час подарить вырїшыти вшыткы болести, котрыма сектор здравотництва десятьроча терпить. Вірить в то председа влады СР Едуард Геґер (OĽANO), котрый зась вызвав докторів, жебы перегоднотили свій замір одыйти зо словацького здравотництва. Премєр зарівно не таїть, же громадны выповідї не поважує за фер. Одкликує ся притім на то, же праві ёго влада приносить по довгых роках іґнорованя проблемів зміны, котры мають забезпечіти зьякостнїня здравотництва, враховано лїпшых условій про тых, котры в нім роблять. Лїкарьске одборове здружіня у четверь інформовало, же выповідї подать мінімално 1948 докторiв, причім їх кількость ся надале підвышує. Подля шефа ЛОЗ Петра Вісолайского докторы інакшу можность не мають, декларує але, же суть приготовлены дале конштруктівно роковати.

(TASR, Шутіова)