x

Штуденты поважують навышіня чісла приятых штудентів медіціны за неконцепчне

00

Штудентьска рада высокых школ і Словацька асоціація штудентів медіціны поважують пропозіцію премєра Петра Пеллеґрініго, жебы лїкарьскы факулты прияли веце штудентів за неконцепчный. Як причіну уваджають, же і кедь штат дасть школам веце фінанцій на новых штудентів, але проблем буде з практічным навчанём в немоцніцях. Не поздають ся їм ани пропозіції опозіції а рїшіня дефіціту докторів відять главнї в злїпшіню їх платовых і робочіх условій. з властныма пропозіціями планують штденты прийти до кінця лїта. „Жебы то не было бране зле, мы не говориме, же пропозіція пана Пеллеґрініго є зла. То што мы говориме, є то, же жаль Богу політіка не рїшіть проблем ґлобалнї, проблемы здравотніцьтва і проблемы молодых людей. Молоды люде одходять, молоды медікы одходять до заграніча. Мы просто не можеме пхати голову до піску а говорити, же то так не є. Кедь говориме, же докторы зарабляють достаточнї добрї, так ся прошу чом є ту проблем з молодыма докторами, чом є ту проблем з чіслом докторів на Словакії,“ повів на четверёвім бріфінґу председа Штудентьской рады высокых школ Балінт Ловаш.
(TASR)