x

Якість ІТ проєктів ся выразні зліпшыла

00

ІТ проєкты в сумі 92 міліонів евр при наповніню предпокладів зліпшать уровень інформатизації в Словакії і досягнуть достаточне економічне навернутя. Увів то Штефан Кішш, директор з Утвару годноты за гроші Міністерства фінанцій СР. На основі Міністерства фінанцій СР розшыріня електронічных служб в селах ці містах із цілковыма коштами у вышкі 54,9 міліонів евр забезпечіть, абы могли дальшых 1073 сел надавати обывателям службы в електронічній формі. На основі аналізы резорту фінанцій хоч існують малы різіка про приносы проєкту, але немали бы огрозити його цілкове економічне наверненя.
(ТАSR)