x

Є выголошеный конкурз на позицію Молодіжного делеґата СР при OSN

00

Молоды люди ся можуть уходити о позицію Молодіжного делеґата СР при OSN 2022/2023. Інформує о тім на своїй інтернетовій сторинці Міністерство школства, наукы, дослідженя і шпорту СР. Інтересуючі ся можуть приголосити до 3-го авґуста. Посланям проґраму є презентація словацькой молодежі на теріторії OSN, заступованя інтересів молодежі на ґлобалній уровні, пропаґації і наповнюваня Аґенды 2030. Наслідні шыріня інформацій о фунґованю  OSN, цільох утримательности розвоя меджі словацьков молодежов і можностях молодежi залучити ся до фунґованя OSN.  (TASR, Pkf)