x

Є ту страх зо зміны волебного сістему, котра бы выговувала днешнім опозичным партіям

00

Страх з такой зміны волебного сістему, котра бы выговувала днешнім опозичным партіям, суть оправнены. В діскусній релації телевізії ТА3 то повів повіреный міністер праці, соціалных  справ і родины Мілан Крайняк. В четверь по высловіню недовіры владі Едуарда Геґера в Народній раді СР на можность зміны волебного сістему попередив шеф руху   OĽANO Іґор Матовіч. Підпредседа парламенту Юрай Бланар то одмітнув.  (TASR, Pkf)