x

Інформації о третім секторі на єднім місці

00

Інформації о третім секторі хоче держава в будучности концентровати на єднім місці. Зряджіня єднотного реґістра оголосило Міністерство внутрішніх справ, котре передложылио на припомінковый процес пропозіцію закона о реґістрі мімовладных безпрофітовых орґанізацій. На приготовліню пропозіції пратіціповало із Урядом уповномоченого влады СР про розвиток обчанской сполочности. Цільом є вытворіня реґістра о мімовладных безпрофітовых орґанізаціях, котрых реґістрація ся выконує на резорті внутрішніх справ.
(TASR)