x

Ґабор Ґал на засіданю Рады ЕУ про справодливість в Бруселі.

00

Міністры справодливости з членьскых країн Европской унії хочуть мати тыж свою часть на процесі моніторуваня правного штату в країнах Унії. Підчеркнув у вівторок міністер справодливості СР Ґабор Ґал по скінчіню засіданя Рады ЕУ про справодливість в Бруселі. Шеф словацькой юстиції припомянув, же главныма пунктами міністерского їднаня была діґіталізація юстиції в рамках ЕУ, заіщованя особ і алтернативны тресты, одшкодньованя жертв трестных поступків і ново заведженый процес моніторуваня принціпів правного штату у вшыткых членьскых  крайінах ЕУ. Як далі повів Ґал, „діґіталізація юстиції значіть, же в рамках ЕУ собі будуть мати можность членьскы країны вычеряти дакотры документы в діґіталній формі, што небуде повинне, але в прахі то  ускорить і судне конаня, до котрых суть залучены субєкты з двох або вецей країн.“ (TASR, Pkf)