x

Ґашпар не планує одсупити з функції

00

Презідент поліцайного збору Тібор Ґашпар по вчерашнїх протестах не планутє одступити з функції. Поважує то за політічну пожадавку, хоць говорить же і такы думкы перегодночовав. Подля ёго слов є за тиском з боку презідента Кіску на ёго одступлїня то, же го вышетрує Народна крімінална аґентура, котра має удайно 5 списів, котры суть звязаны з Андріём Кіском, причім в двох припадах є зачате стїганя.
(TASR, Цітрякова)