x

Ґроглінґ: Зряджінём школы в Шаморінї сьме наповнили пожадавку родічів

00

Зряджінём школы з навчанём в словацькім языку в містї Шаморін в окресї Дунайска Середа сьме наповнили пожадавку родічів. Повів то міністер школства, наукы, баданя і шпорту Бранїслав Ґроглінґ (SaS) на бріфінґу перед будовов ґімназії, де буде навчаня проходити. В окресї Дунайска Середа быв довгодобый проблем з доступностёв навчаня дїтей в словацькім языку. Зато уж в роцї 2016 пришли родіче з пожадавков на підвышіня школьскых капаціт на навчаня в материньскім языку. ,,По скоро пятёх роках ся родіче з десятёх сел в окресї дочекали доступности повинного навчаня в словацькім языку. Є важне, жебы быв штат в тім шпеціфічнім реґіонї схопный вывжыти свою законну можность зрядити хыбаючу основну школу. Дїти не сміють доплачати на політічны заміры меншыновых політічных стран, котры суть векшыново заступлены в містных самосправах,“ повів міністер.

(TASR, Шутіова)