x

2. август є дньом ромского голокавсту

00

Велике „пробачте“ адресував в середу ромскым обывателям в ареалі Памятника СНП в Банскій Быстріці в часі упоминаючій споминкі на геноціду виконной на Ромох в часі другой світовой войни штатный секретарь міністерства школства Петер Крайняк. Як генералный директор музея СНП Станіслав Мічев повів: „ 2. август є шпеціфічний тым, же дошло в концетрачнім таборі Авшвіц-Біркенав к масовому забитю Ромів а в основі є то найвекше вбивство Ромів в часі 2. світовой войны. Якраз з той причины є 2. август дньом споминкы на тоту смутну подію. Смерть скоро шість мілійонів Жыдів і скоро 300.000 Ромів і Сінтів собі мусиме припоминати і в днешніх часах а то з той причины, бо расова і етнічна ненавість ся повторює. Є потрібно собі тото припоминати, де то аж може доспіти“.
(TASR)
Фото: TASR