x

ZMOS жадать зміну фінанцованя зряджователів непублічных школ

00

Здружіня міст і сел Словакії (ZMOS) вызывать будучу владу, жебы перенесла фінанцованя непублічных зряджователів школ на державу і єдночано ліпше контрольовала їх діятельность. Так само жадать зліпшіня фінанцованя оріґіналных компетенцій в области школства. Про TASR то повів председа здружіня Йозеф Божік. ZMOS поважує за неспревдилве, же пріватным і церьковным зряджователям села і міста давають єднакы фінанції як школам зрядженым селами або містами. Окрім того ZMOS звернуло увагу на недостаточне фінанцованя реґіоналного школства з боку державы. Пожадує, жебы влада глядала ефектівны інштрументы на зліпшіня фінанцованя оріґіналных компетенцій.

(Медвідь, TASR)