x

Погода 14. 3. 2023

00

Велика хмарность, поступно на веце місцях додж або слабый додж, од 2000 метрів сніжіня. На выході менше доджу. Денна теплота 11 аж 19 ґрадусів. Переважно южный вітор до 50 км за годину, в напорах до 85 км за годину.

(Медвідь, TASR)