x

Погода 27.10.2017

00

Днесь переважнї захмарене з доджом або переходныма зливами. Спочаткуод цца 1700 м поступно уж од 1300 м снїжіня. Найвысшы денны теплоты 6 аж 10 ґрадусів. Теплота на горах у вышцї 1500 м коло 0. Дути буде слабый переважнї северозападный вітор в скорости 5 аж 20 км/в год. В ночі звекшена хмаровитость з доджом а теплотами 3-6 ґрадусів.
(Зденка Цітрякова)