x

Погода 9. 2. 2021

00

Велика хмарность, поступно на веце місцях сніжіня, в низшых положінях і додж. Слабый, на выході переходно мірный южный вітор. Денна теплота -1 аж +4 ґрадусы.

(Медвідь, SHMÚ)