x

Аж 600 штук рождественных стомиків буде схоснувано на вутопліня гуменьского скленника

00

Рождественны стромикы, котрых збираня в послідніх дньох в місті Гуменне скінчили робітници технічных служеб, приспіють к вутоплюваню скленника в містьскім склениковім господарстві. Вырощены квіткы будуть служыти на высаджіня на верейных пространствах. Продайом зелениновых култур собі містьска приспівкова орґанізація приліпшыть до свого розрахунку найменше 5000 евр. Увів то про TASR діректор технічных служб міста Мілан Куруц.  Скоро 560 аж 600 штук рождественных стромиків, котры технічны службы тот рік з улиць міста зозберали, путує до штепковача. Деревяну штепку потім придавають ку дереву, котрым скленник в скленіковім господарстві традичні выкурують. (TASR, Pkf).