x

Бардейов знова одкрыє першый ступень основных школ

00

Місто Бардейов од середы знова одкрыє класы першого ступня основных школ, котры зряджує. Выходить то із заключінь понедількового засіданя містьского крізового штабу. TASR о них інформовав говорця міста Штефан Гій. Як повів, в нормалнім режімі ся приступать ку збераню і ліквідації комуналного одпаду в місті, што значіть, же ся знова зберать і біолоґічно розложытельный одпад, сепарованый одпад, а є одкрытый і зберный двір. В процесі рішіня є встановліня терміну на остатню етапу осіннього пораїня – доданая великокапацітных контайнерів, доповнив Гій.

(Медвідь, TASR)