x

Владный кабінет про окрес Свидник перерозділив 1,25 міліона евр

00

Владный кабінет під веджіньом Петра Пеллеґрініго перерозділив вчасі свого вчерайшого выяздового засідання у Свиднику 1,25 міліона евр. Іде о фінанції з розрахунковой резервы про окрес Свидник, котрый патрить меджі найменше зорвинуты окресы на Словакії. „Суть там значны вклады і про церьквы, котры діють в окресі, абы могли зреконштруовати дакотры часті свого маєтку і так ліпше служыти людям“, повів Петро Пелеґріні. Як далі повів председа влады, про місто Ґіралтівці є призначеных 250.000 евр на выбудованя протиповодньой охороны, 120.000 на выбудованя моста над штатнов дорогов в центрі міста, 13.000 евр на реконштрукцію ігріска про марґіналізованы ґрупы і 10.000 на выбудованя пішника ку католицькому храму. Про місто Свидник є призначеных 5.000 евр на підпору фольклорного ансамблю Маковиця, 34.000 на выставбу дїтьского ігріска на сідліску Ултра, 16.000 евр на купліня завлажовачого апарату про футбаловый штадійон, 20.000 здобыв Світ здоровя Академія, незискова організація. Дальшы фінанції попутують ші на реконштрукцію моста котрый ся находить близько центра міста і на реконштрукцію доріг в місті Свидник. Єдночасно ся влада СР завязала підпорити і приватны фірмы, котры давають роботу в окресі Свидник. Піде о єдну ґіралтовську компанію, котра ся свойов выробов орєнтує на выробу контайнерового бываня і нововзникаючю фірму в Свиднику, котра бы мала в найближшім часі дати роботу 30 робітникам.
(TASR)
Фото: TASR