x

В Кежмарку ся одбуде Фестівал штудентьского ремесла 2022

00

Кежмарскый град і історічне центрум міста привітать тот тыждень участників 8. рочника Фестівалу штудентьского ремесла 2022. Завтра 9-го і в пятницю 10-го юна одпрезентують свої зручности штуденты з цілой Словакії. Інформувала о тім главна орґанізаторка події Анна Юрґовіанова з тым, же фестівал буде знову заміряный на першопочаткы ремесел, цехів і на оріґіналны выробны технолоґії. Як дале конкретізувала Юрґовіанова, же презентація ремесел і змаганя участників облеченых в добовых лахах, котры переважно ушыли в ділнях Сукромной споєной школы, Біла Вода в Кежмарку, ся будуть нести в дусі 15-го аж 18-го столітя. Додала, же на посліднім рочнику партіціповало веце як 1200 штудентів зо 40 школ. (TASR, Пкф)