x

В Кошыцькій єпархії перешли реконштрукційов майже вшыткы храмы

00

Кошыцька ґрекокатолицька єпархія, яка є теріторійов згодна з теріторійов Кошыцького самосправного краю, евідує у своїм маєтку довєдна 158 храмів і каплічок. В остатнім часі, як потвердив отець Мартін Мраз, перешли реконштрукційов майже вшыткы храмы. За 26 років існованя єпархії было посвяченых 26 новых храмів. Моментално не є розбудована жадна церьков. В Кошыцях росне вдяка міґрації кількость ґрекокатоликів. Вказало то і остатнє списованя жытелів, зато Мраз думать, же будучность вкаже, же є треба будовати новы храмы в Кошыцях, припадно в близкій околіці. В Кошыцькій єпархії вшыткы храмы і каплічкы служать свому цілю, жадна така будова не є зничена або нехоснована.

(Медвідь, TASR)