x

В Кошыцях проходив Вечур културы народностных меншын

00

Юбілейный 20-ый Вечур културы народностных меншын одбыв ся в Великій салі Історічной радніці міста Кошыці в суботу 9-го децембра. Вечур быв орґанізованый Клубом народностных меншын і Памятнов ізбов Шандора Марая в співпраці із Комісійов народностных меншын при Містьскім заступительстві в Кошыцях. В проґрамі выступали представителі меншын жыючіх в Кошыцях причім Русинів репрезентовав Штефан Штець. Гостьом тогорічного вечора быв і хореоґрафічный ансамбель Наша Файта із Сторожніці, котра находить ся в Закарпатьскій области Україны, ял і представителі словацькой меншыны на Україні.
(TASR)