x

В Кошіцях жертвовали грошы з пронайму стромиків Ліґі проти раковинї

00

Пронаймом жывых рождественных стромиків в Кошіцях в рамках проєкту Рождественный добрый стромик 2023 ся вызберала частка 1 000 евр. І тот рік піде в проспіх онколоґічных паціентів а сімболічный шек сі у четверь перевзяли заступцёве кошіцького Центра помочі Ліґы проти раковинї (ЛПР). В шорї третїй рочник проєкту мать повказати на принос пронайму рождественных стромиків в контайнерах, котры не скончать на смітиску, але зась їх высядять. За підпору ся подяковала проґрамова манажерка кошіцького Центра помочі ЛПР Любіца Слатіна. ,,Вытяжок буде поужытый на забезпечіня проґраму і актівіт в проспіх онколоґічных паціентів, затоже вшыткы тоты актівіты мають нашы паціенты у нас безплатно, але мы їх з дачого фінанцовати мусиме,“ повіла про TASR.

(TASR, Шутіова)